Manifesto por unha lei de igualdade en investigación e ciencia

Dende InvestiGal – Rede Galega pola Investigación, publicamos un manifesto, dispoñible nesta ligazón, para o que nos compracería contar co maior número de apoios posible. 

A desigualdade entre mulleres e homes na ciencia e na investigación segue sendo, lamentablemente, unha realidade. O moi recente Estudio sobre la situación de las jóvenes investigadoras (2021), realizado pola Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, destaca que pese aos avances destes últimos anos en materia de igualdade de xénero, aínda faltan por implementar modificacións lexislativas orientadas en exclusiva a lograr a igualdade real de oportunidades. En Galicia, pode que esteamos a punto de conseguir esta desexada meta, pois actualmente existe unha proposta de Lei para isto. 

En InvestiGal cremos firmemente que lexislar é fundamental para avanzar en igualdade, e queremos apelar aos tres grupos parlamentarios e á súa responsabilidade para debater e dar resposta a esta necesidade. Cremos que o compromiso dos tres grupos que nos representan no Parlamento Galego é alto, e agardamos poder celebrar que Galicia sexa pioneira lexislando a prol da igualdade na investigación e ciencia, convertíndose nun modelo a seguir.

A nosa intención é rexistrar o manifesto adxunto o próximo 8 de marzo, día internacional da muller, no Parlamento de Galicia, polo que agradeceriamos que, no caso de querer apoialo, se asine este formulario (https://forms.gle/iG1wAPhQMFStkWN38) á maior brevidade. No formulario deberá indicarse o nome da entidade que o apoia xunto co seu CIF, ou ben o nome da persoa individual que o apoia xunto co seu DNI.

Tamén agradecemos a difusión desta información á calquera outra entidade ou persoa que nos poda dar o seu apoio.