O GdT de Divulgación encárgase da xestión das distintas actividades de divulgación, visualización e sensibilización social. O seu cometido principal é o de concienciar á sociedade da importancia da investigación como sector estratéxico e de promover as distintas accións da Rede.

Contidos