InvestiGal

InvestiGal – Rede Galega pola Investigación nace para dar resposta aos problemas transversais a todo o sector da investigación en Galicia. Tras unha serie de xuntanzas de todo o persoal investigador interesado en diferentes cidades de Galicia, decidiuse fundar un espazo unitario pola investigación e pronto se creou un grupo de traballo que desembocou na Asemblea Constituinte de InvestiGal do día 29 de febreiro de 2020 en Santiago de Compostela. O número de rexistro de InvestiGal no rexistro de asociacións da Xunta de Galicia é o 2020/024173-1ª.

Rexistro en InvestiGal

Para realizar o voso rexistro en InvestiGal, será necesario que:

  • Remitades o formulario de inscrición a contacto@investi.gal.
  • Se queredes colaborar no traballo dalgún GdT, indiquedes no texto dese mesmo correo en que GdTs vos gustaría participar.

Grupos de Traballo

Os grupos de traballo (ou GdT) son estruturas flexibles de base a través das que se xestiona a actividade da Rede. Xorden para facer fronte ás diversas problemáticas específicas no eido da investigación galega así como para dar voz ás diversas sensibilidades que a Rede quere representar. Visita a sección Grupos de Traballo para atopar toda a información sobre eles.

Contacto

Se queres contactar con nós, podes facelo a través dos seguintes enderezos de correo electrónico:

  • contacto@investi.gal para cuestións xerais sobre InvestiGal, inscricións, consultas ou suxestións.
  • medios@investi.gal para cuestións relacionadas coa nosa presenza nos medios (entrevistas, redes sociais, etc.).