Documentación

Nesta sección pódese encontrar distinta documentación relativa a InvestiGal:

  • Liñas programáticas xerais de InvestiGal.
  • Documentos AC.zip: unha carpeta con toda a documentación presentada e discutida durante a asemblea constituínte. Esta documentación contén os textos emendados durante a sesión constituínte do sábado 29 de febreiro de 2020, coas engádegas e modificacións que alí se fixeron.
  • Formulario de inscrición.
  • Documento explicativo dos acordos adoptados durante a xornada de traballo do pasado sábado, na que se definiron os grupos de traballo (GdTs) e as liñas de acción máis inmediatas.

GdT Igualdade, Xénero e Conciliación

GdT Carreira Investigadora

GdT Eleccións 12 Xullo (2020)