Quen somos?

Xunta de representantes

Presidencia

Elena Lendoiro Belío
Investigadora Posdoutoral
Servizo de Toxicoloxía, Instituto de Ciencias Forenses “Luis Concheiro”, Universidade de Santiago de Compostela

Vicepresidencia

Paula Cerezo Álvarez
Técnica Xestión Estudos Clínicos
Fundación Biomédica Galicia Sur

Secretaría

Alejandro Vilar López
Investigador Predoutoral
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías / Departamento de Física de Partículas, Universidade de Santiago de Compostela.

Tesourería

Zulema Varela Río
Investigadora Posdoutoral
CRETUS, Grupo ECOTOX, Universidade de Santiago de Compostela.

Vogais

Laura Camino Plaza
Investigadora Posdoutoral
Fixo a súa tese no grupo de investigación en Teoría da Literatura e Literatura Comparada (GI-1371), pertencente ao Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral da Universidade de Santiago de Compostela

José Luis Costa García
Arqueólogo, Investigador Posdoutoral Xunta de Galicia
Grupo de Investigación Síncrisis, Dpto. Historia, Facultade de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela.

Javier Dubert Pérez
Investigador Posdoutoral
CIBUS, Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidade de Santiago de Compostela.

David García Dios
Investigador Predoutoral
Grupo GI-1702 Investigación en Sanidade Animal: Galicia (INVESAGA), Facultade de Veterinaria de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela.

Andrés Pérez Figueiroa
Investigador Posdoutoral
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR).

José Luis Soto Vázquez
Investigador Predoutoral
Evolutionary and Biomedical Genomics , Phylogenomics lab, Universidade de Vigo.

Vanessa Valdiglesias García
Investigadora Beatriz Galindo
CICA (Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas), Universidade da Coruña.

Coordinación dos Grupos de Traballo Estruturais

GdT Igualdade

María de la Fuente Freire
Investigadora Líder
Grupo de Nano-Oncoloxía e Terapéutica Traslacional, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), SERGAS, CIBERONC.

GdT Medios

Hugo López Fernández
Investigador Posdoutoral
Grupo SING, Escola Superior de Enxeñaría Informática, Campus de Ourense, Universidade de Vigo.

GdT Divulgación

David García Dios
Investigador Predoutoral
Grupo GI-1702 Investigación en Sanidade Animal: Galicia (INVESAGA), Facultade de Veterinaria de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela.

Coordinación dos Faladoiros

Faladoiro Mobilidade e Internacionalización

Andrés Crespo Vieira
Research Assistant
Matt Grubb Laboratory. Centre for Developmental Neurobiology. King´s College London.

Faladoiro Investigadores Predoutorais

Alejandro Vilar López
Investigador Predoutoral
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías / Departamento de Física de Partículas, Universidade de Santiago de Compostela.

Faladoiro Investigadores Posdoutorais

Javier Dubert Pérez
Investigador Posdoutoral
CIBUS, Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidade de Santiago de Compostela.