Quen somos?

Xunta de representantes

Persoas que forman parte da xunta de representantes aprobada na asemblea xeral do mércores 20 de decembro de 2023.

Presidencia

Elena Lendoiro Belío
Profesora Axudante Doutora
Servizo de Toxicoloxía, Instituto de Ciencias Forenses “Luis Concheiro”, Universidade de Santiago de Compostela.

Vicepresidencia

Adrián Cordido Eijo
Postdoctoral Associate
Somlo Lab, Section of Nephrology, Yale University School of Medicine.

Secretaría

Hugo López Fernández
Profesor Axudante Doutor
Grupo SING, Escola Superior de Enxeñaría Informática, Campus de Ourense, Universidade de Vigo.

Tesourería

Zulema Varela Río
Investigadora Posdoutoral
CRETUS, Grupo ECOTOX, Universidade de Santiago de Compostela.

Vogais

Vanessa Valdiglesias García
Profesora Titular de Universidade
Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía – CICA, Universidade da Coruña.

Natalia Fernández Bertólez
Investigadora Posdoutoral / Técnica Superior de Apoio á Investigación
NanoToxGen, Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA), Universidade da Coruña.

Javier Dubert Pérez
Profesor Permanente Laboral
CIBUS, Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidade de Santiago de Compostela.

Alba Vieites Prado
Investigadora Ramón y Cajal
Brain Plasticity Lab, CIMUS, Universidade de Santiago de Compostela.

Mauro Lago Docampo
Investigador Posdoutoral
Stanford Cardiovascular Institute, Stanford University School of Medicine.

Ana Isabel Gómez Varela
Investigadora Ramón y Cajal
Universidade de Santiago de Compostela.

Laura Viqueira Gutiérrez
Técnica Superior de Xestión
Facultade Ciencias da Educación, Departamento de Psicoloxía, Universidade da Coruña.

Coordinación dos Grupos de Traballo Estruturais

GdT Igualdade

Rocío Martínez-Regueiro
Investigadora Posdoutoral
NeuCogA-Aging, Departamento de Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía, Universidade de Santiago de Compostela.

GdT Medios

Hugo López Fernández
Profesor Axudante Doutor
Grupo SING, Escola Superior de Enxeñaría Informática, Campus de Ourense, Universidade de Vigo.

Zulema Varela Río
Investigadora Posdoutoral
CRETUS, Grupo ECOTOX, Universidade de Santiago de Compostela.

GdT Divulgación

David García Dios
Investigador Predoutoral
Grupo GI-1702 Investigación en Sanidade Animal: Galicia (INVESAGA), Facultade de Veterinaria de Lugo, Universidade de Santiago de Compostela.

Coordinación dos Faladoiros

Faladoiro Mobilidade e Internacionalización

Andrés Crespo Vieira
Research Assistant
Matt Grubb Laboratory. Centre for Developmental Neurobiology. King´s College London.

Faladoiro Investigadores Predoutorais

André Vidal Capón
Investigador Predoutoral
Grupo XB2 – Xenética de Poboacións e Citoxenética, Universidade de Vigo.

Faladoiro Investigadores Posdoutorais

Isabel Suárez Fernández
Investigador Posdoutoral
Universidade de Santiago de Compostela.

Faladoiro de Persoal Docente e Investigador (PDI)

José Luis Costa García
Profesor Axudante Doutor
Dpto. de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Universidad de Salamanca.

Alberte Regueira López
Profesor Axudante Doutor
Universidade de Santiago de Compostela.