I FIGaE – Programa provisional

Venres 8 de marzo – Sesión de mañá (Fundación Galicia-Europa)

9:00 – 9:20 Apertura e recollida de acreditacións

9:20 – 9:30 Benvida do comité organizador

9:30 – 10:10 Lucía Pereira Pardo (Incipit) 

10:10 – 10:40 Comunicacións (3 de 10’)

10:40 – 11:00 Pausa para café

11:00 – 11:30 Comunicacións (3 de 10’)

11:30 – 12:10 José M. Fernández de Labastida (ERC)

12:10 – 13:30 Estratexia de política científica de GAIN e outros centros de
investigación do ecosistema galego

13:30 – 14:30 Xantar na Fundación Galicia-Europa

Venres 8 de marzo – Sesión de tarde (Fundación Galicia-Europa)

14:30 – 15:10 Elena Rodríguez Viéitez (Karolinska Institutet)

15:10 – 15:50 Olalla Vázquez (Universidade de Marburgo)

15:50 – 17:00 Mesa redonda sobre Igualdade, Internacionalización e Carreira Investigadora

Sábado 9 de marzo – Sesión de mañá 

Habelas, hainas: Investigacións Galegas en Europa [evento aberto ao público, ata completar aforo das Salas Casablanca – Pianofabriek]

9:30 – 10:10 Marta Núñez (CITIUS)

10:10 – 10:40 Comunicacións (3 de 10’)

10:40 – 11:00 Descanso

11:00 – 11:30 Comunicacións (3 de 10’)

11:30 – 11:45 Clausura do evento

12:00 – 13:00 Charla de peche: Felipe Criado Boado (Incipit)